Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri, stran 3642.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih in drugih družbenih dejavnosti v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 5/08 z dne 18. 1. 2008) se v drugem odstavku 1. člena besedi »in turizma« nadomestita z besedilom »ter množičnih in turističnih prireditev«.
2. člen
V 6. členu se doda nova alineja, ki se glasi:
»– redne dejavnosti turističnih društev (izvzeta je organizacija množičnih in turističnih prireditev, ki se ureja s posebnim pravilnikom).«
3. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4101-19/2008
Žiri, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.