Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1509. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007, stran 3633.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – Odločba US, 63/95 OR, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 70/00, 51/02 in 108/03), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. ter 104. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentrupert za leto 2007, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prihodkov in odhodkov, z ugotovitvijo presežka in njegovo razporeditvijo.
2. člen
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|       |   Bilanca  |   Račun   |  Skupaj  |
|       | prihodkov in | financiranja |       |
|       |  odhodkov  |        |       |
+--------------+----------------+---------------+--------------+
|Prihodki   |    1.915.609|       0|   1.915.609|
|Odhodki    |    1.717.718|       0|   1.717.718|
|Presežek   |     197.891|       0|    197.891|
+--------------+----------------+---------------+--------------+
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2007 znaša 197.891 EUR in se prenaša v splošni sklad Občine Šentrupert ter se lahko uporabi za pokrivanje obveznosti iz preteklih proračunskih let in za pokrivanje tekočih obveznosti v proračunskem letu 2008.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-7/2008
Šentrupert, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost