Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1508. Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5, stran 3633.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) ter 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 12. redni seji dne 31. 3. 2008 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5 (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91 in Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04 in 21/05)
I.
Sprejme se obvezna razlaga k členu 56.a Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (v nadaljevanju: PUP) za območje Občine Trebnje/planske celote 1, 3, 4, 5.
II.
Določila 56.a člena Odloka o PUP za območje Občine Trebnje, ki se tičejo gabaritov in pogojev za oblikovanje v ureditvenem območju S 78 – zapori Dob, ki naj bodo določeni v izbrani natečajni rešitvi, prav tako pa tudi pogoji za zunanjo ureditev, se razlagajo tako, da se v primeru sprememb v okviru že izbranega natečaja dovoli take spremembe brez razpisa novega natečaja, ki bistveno ne odstopajo od urbanističnih in oblikovnih meril obstoječega kompleksa ter obstoječih objektov oziroma od že izbrane natečajne rešitve.
III.
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2008
Šentrupert, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost