Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1504. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2008, stran 3622.

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) in 4. člena Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 30/96), ki se na podlagi 50. člena Statuta Občine Razkrižje do uveljavitve lastnih predpisov uporabljajo na območju Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04) je Občinski svet Občine Razkrižje na 8. redni seji dne 31. marca 2008 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2008
1. člen
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske površine na območju Občine Razkrižje na dan 31. 12. 2007 znaša 675,13 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Razkrižje znašajo 15% gradbene vrednosti objekta, in sicer:
– 8% od vrednosti objekta znašajo stroški kolektivne komunalne opreme ali 54,01 EUR za m2 uporabne stanovanjske površine,
– 7% od vrednosti objekta znašajo stroški individualne komunalne opreme ali 47,26 EUR za m2 uporabne stanovanjske površine.
Fizične in pravne osebe, ki bodo v letu 2008 gradile stanovanjske objekte, so v tem letu v celoti oproščene plačila stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč.
3. člen
Cena za m2 stavbnega zemljišča se določi od povprečne gradbene cene določene v 1. členu tega sklepa in znaša:
– v strnjenih naseljih (Gibina, Šafarsko, Razkrižje in Veščica) 0,8% ali 5,40 EUR za m2,
– na območju razpršene gradnje (Kopriva in Šprinc) 0,6% ali 4,05 EUR za m2.
Občinski svet Občine Razkrižje lahko ceno m2 stavbnega zemljišča izjemoma zniža, vendar največ za 50% vrednosti cene iz prejšnjega odstavka tega člena.
4. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč se med letom valorizirajo skladno z indeksi rasti cen gradbenih storitev v stanovanjski gradnji, ki jih vodi GZS – Združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Po uveljavitvi tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2007 (Uradni list RS, št. 1/07).
Št. 3506-0002/2008-1
Šafarsko, dne 31. marca 2008
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.