Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1495. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ter okoljskega poročila za Poslovno cono Drnovo – vzhod, stran 3613.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško dne 4. 4. 2008 izdaja
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ter okoljskega poročila za Poslovno cono Drnovo – vzhod
I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ter okoljsko poročilo za Poslovno cono Drnovo – vzhod, ki ga je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, v marcu 2008.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 21. aprila do 23. maja 2008, v času uradnih ur v prostorih Občine Krško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Krško polje, Drnovo 48a, Leskovec pri Krškem. Javna obravnava bo izvedena v sredo, 14. maja, ob 18.00 uri, v gasilskem domu Drnovo.
III.
S tem naznanilom Občina Krško obvešča o poteku javne razgrnitve ter javne obravnave tudi vse lastnike nepremičnin na območju ter tudi izven območja, ki ga obravnava dopolnjen osnutek OPPN in sicer:
parc. št.: 77, 90/7, 98, 99/1, 99/2, 100, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 101/1, 101/3, 102/1, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 105/10, 105/11, 105/12, 105/14, 105/17, 105/19, 110/9, 110/11, 170/2, 172/1, 172/2, 172/3, 174/1, 174/2, 174/4, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/17, 177/1, 177/4, 178/1, 179/1, 180/1, 180/4, 181/1, 181/4, 2636/1 vse k.o. Drnovo in parc. št. 2199/12, k.o. Senuše.
IV.
V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo pripombe in predlogi, pisno ali ustno na javni obravnavi, kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve ali posredujejo v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško. Če pripombe in predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter naslov.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si) ter na oglasni deski KS Krško polje.
Šifra: 3505-10/2006 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.