Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1480. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 216/3, 217/2 in 217/3, vse k.o. Sela, stran 3565.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.) ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 16. seji dne 26. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 216/3, 217/2 in 217/3, vse k.o. Sela
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo zemljišča parc. št. 216/3, travnik v izmeri 518 m2, parc. št. 217/2, njiva v izmeri 20 m2 in parc. št. 217/3, njiva v izmeri 10 m2, vse k.o. Sela.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-0020/2005
Grosuplje, dne 26. marca 2008
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.