Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1478. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2008, stran 3564.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05 in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 12. seji dne 20. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2008
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 2007 na območju Občine Dravograd 821,80 EUR/m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na 1 m2 koristne stanovanjske površine za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100–200 preb./ha na dan 31. 12. 2007 znašajo za komunalne objekte in naprave:
– individualna raba ___________ 36,52 EUR/m2
– kolektivna raba  ___________ 54,79 EUR/m2.
Pri izračunu vrednosti stavbnega zemljišča se upošteva razmerje, in sicer:
– 60% osnovna vrednost zemljišča,
– 40% uporabna vrednost zemljišča.
3. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 1. členu tega sklepa.
I. A območje
Center naselja Dravograd (Trg)           3,0–4,0%
 
I. območje
Ožje območje Dravograda in ožje območje
naselij Črneče, Libeliče, Šentjanž in Trbonje    2,0–3,5%
 
II. območje
Širše območje naselja Dravograd (Meža,
Robindvor, Podgradom, Mariborska cesta)
in širše območje naselij Črneče, Libeliče,
Šentjanž, Bukovska Vas, Jedert, Trbonje,
Vič, Goriški Vrh, Otiški Vrh, Ojstrica       1,5–3,0%
 
III. območje
Ostala območja, opredeljena kot stavbna zemljišča 0,5%–1,5%
 
IV. območje
Industrijsko obrtna cona              1,5–4,0%.
4. člen
Občinski svet lahko na predlog župana/je določi za zemljišča, ki imajo posebne fizične, ekonomske in družbene pogoje, drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča, kot je določeno v 3. členu tega sklepa.
5. člen
Podana cena za m2 stanovanjske površine in komunalna opremljenost se revalorizira s povprečnim indeksom porasta cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Republike Slovenije – Združenje za gradbeništva in Industrijo gradbenega materiala.
Vrednost zemljišča se revalorizira z indeksom življenjskih stroškov, ki jih mesečno objavlja Statistični urad Slovenije.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati osmi dan po objavi.
7. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2007, št. 0071-0011/2006-16, z dne 30. 1. 2007, objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/07.
Št. 0071-0001/2008-16
Dravograd, dne 20. marca 2008
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.