Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008

Kazalo

1468. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah, stran 3545.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US in 126/07 – ZUP-E) ter v zvezi z osmim odstavkom 76. člena Pravilnika o nazivih in pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 89/05 in 95/07), petim odstavkom 8. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05 in 103/05), drugim odstavkom 16. člena Pravilnika o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06) in 7. členom Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pomorski agent (Uradni list RS, št. 137/06) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah
1. člen
V Pravilniku o višini plačila in povračila stroškov v zvezi z delom v izpitnih komisijah (Uradni list RS, št. 7/07) se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
Za delo v izpitni komisiji pri strokovnem izpitu za pridobitev naziva pomorski agent pripada na posameznega kandidata predsedniku in članom komisije plačilo 6 EUR.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2008/15
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
EVA 2008-2411-0025
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet