Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-13013/07 , Stran 3351
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU je s sklepom Srg št. 2007/00972 z dne 26. 4. 2007 pod št. vložka 1/08610/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5784867 Firma: MURINOV družba za proizvodnjo, storitve, trgovino in gostinstvo d.o.o. Skrajšana firma: MURINOV d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Jamova 21, 2000 MARIBOR Osnovni kapital: 1.500.000 SIT Ustanovitelji: MURŠIČ SEVERIN, Jamova 21, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4. 2007; MURŠIČ IRENA, Jamova 21, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4. 2007; TANEVSKI DUŠAN, Potiskova ulica 4, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 29. 4. 2007; TANEVSKI DARINKA, Potiskova ulica 4, 2000 MARIBOR, osnovni vložek: 375.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 19. 4. 2007. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor MURŠIČ SEVERIN, Jamova 21, 2000 MARIBOR, razrešitev: 19. 4. 2007, zastopa družbo v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb, katerih pogodbena vrednost presega tolarsko protivrednost 10.000 dem za kar mora pridobiti soglasje skupščine.; direktor TANEVSKI DUŠAN, Potiskova ulica 4, 2000 MARIBOR, razrešitev: 19. 4. 2007, zastopa družbo v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev, razen pri sklepanju pogodb, katerih pogodbena vrednost presega tolarsko protivrednost 10.000 dem, za kar mora pridobiti soglasje skupščine. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti