Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-12900/07 , Stran 3349
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04325 z dne 26. 4. 2007 pod št. vložka 1/17779/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5716306 Firma: ROGELJ & CO. predelava mesa, gostinstvo in trgovina Preserje d.o.o. Skrajšana firma: ROGELJ & Co. Preserje, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Preserje 20, 1352 PRESERJE Osnovni kapital: 1.567.850 SIT Ustanovitelji: ROGLEJ ANDREJ, PRESERJE 20, 1352 PRESERJE, osnovni vložek: 523.050 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ROGELJ ROŽKA, PRESERJE 20, 1352 PRESERJE, osnovni vložek: 522.000 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; ROGELJ ALEŠ, Preserje 20, 1352 PRESERJE, osnovni vložek: 522.800 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ROGELJ ANDREJ, Preserje 20, 1352 PRESERJE, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 12. 3. 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti