Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-12405/07 , Stran 3348
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04499 z dne 24. 4. 2007 pod št. vložka 1/04948/00 na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99), izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5358990 Firma: FUTURA 2002 inženiring, trgovina in proizvodnja d.o.o. Celovška 97, Ljubljana Skrajšana firma: FUTURA 2002, d.o.o. Ljubljana Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Tržaška cesta 397 A, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 32.124.985 SIT Ustanovitelji: BLAŽEVIČ FILIP, Obirska la, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 9.499.500 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0; PUSTOVRH STANISLAV, Tržaška 397, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 22.625.485 SIT, ne odgovarja, izstop: 0. 0. 0. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor BLAŽEVIČ FILIP, Obirska la, 1000 LJUBLJANA, razrešitev: 0. 0. 0, zastopa brez omejitev. Razno: Subjekt vpisa je izbrisan na podlagi pravnomočnega sklepa o izbrisu po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij, ki je postal pravnomočen dne 23. 4. 2007.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti