Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-13061/07 , Stran 3346
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU je s sklepom Srg št. 2007/00180 z dne 26. 4. 2007 pod št. vložka 1/03778/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5528739 Firma: HIGHBIT podjetje za razvoj, posredništvo in svetovanje na področju rač., strojne in progr. opreme d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Praprotnikova 4, 2250 PTUJ Osnovni kapital: 2.510.600 SIT Ustanovitelji: BELCA ALEKSANDER, Praprotnikova ulica 4, 2250 PTUJ, osnovni vložek: 2.510.600 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 2. 1991. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti