Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-12573/07 , Stran 3345
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04418 z dne 25. 4. 2007 pod št. vložka 1/31397/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 1338846 Firma: SIBIH Podjetje za inženiring, posredovanje in trgovino, d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 130 Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Šmartinska 130, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 2.100.000 SIT Ustanovitelji: OSMANOVIĆ NEDŽIB, B. Jedinstva 1, TUZLA, osnovni vložek: 2.100.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 10. 3. 1999. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti