Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-12570/07 , Stran 3344
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI je s sklepom Srg št. 2007/04594 z dne 25. 4. 2007 pod št. vložka 1/16296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5590671 Firma: ROMIGO prodajno - proizvodno podjetje d.o.o. Ljubljana Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Rozmanova 13, 1000 LJUBLJANA Osnovni kapital: 1.706.000 SIT Ustanovitelji: PLEŠKO ALBINA, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 853.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1991; PLEŠKO BORIS, Gerbičeva 20, 1000 LJUBLJANA, osnovni vložek: 853.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 23. 11. 1991. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti