Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

Sr-13271/07 , Stran 3344
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/00679 z dne 3. 5. 2007 pod št. vložka 1/01698/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5458188 Firma: EMIT, trgovina in storitve, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Obala 16, 6320 PORTOROŽ Osnovni kapital: 2.107.590 SIT Ustanovitelji: PASULI GJERGJ, Stancijeta 14, BUŽINIJA, BUJE, HRVAŠKA, osnovni vložek: 1.203.795 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 5. 1994; PASULI GJERGJ, Stancijeta 14, BUJE, HRVAŠKA, osnovni vložek: 903.795 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 10. 2006. Obrazložitev: Ker proti sklepu o začetku izbrisa ni bil vložen ugovor, je sodišče na podlagi prvega odstavka 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur. list RS, št. 54/99 in 110/99) odločilo, da se v izreku navedena gospodarska družba izbriše iz sodnega registra. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 30 dni, ki začne teči: - za gospodarsko družbo od vročitve sklepa o izbrisu - za družbenika oziroma delničarja gospodarske družbe ali upnika gospodarske družbe od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS. Pritožba se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču. O pritožbi bo odločalo višje sodišče.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti