Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 664/06 Ob-177/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana, opr. št. SV 664/06 z dne 6. 12. 2006, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju večstanovanjskega bloka Nazorjeva 12, Kranj, v izmeri 63,3, m2, v objektu stoječem na parceli št. 933/8, vpisanega v vložku št. 353 k.o. Kranj, pridobljeno na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 1. 1999, med prodajalcema Nado Cosić in Vinkom Cosićem, oba Nazorjeva ulica 12, Kranj ter družbo Svet nepremičnine d.o.o., overjene pri notarju Vojku Pintarju v Kranju, pod št. I OV 369/99 dne 3. 2. 1999, katerega lastnica je dolžnica in zastaviteljica družba Svet nepremičnine d.o.o. zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 167.000 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo 1. 12. 2009.

AAA Zlata odličnost