Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 2489/06 Ob-173/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2489/06, je bilo stanovanje št. 1 v izmeri 83,31 m2, v kleti stanovanjske hiše na naslovu Koroška 16, 1000 Ljubljana, stoječe na parceli št. 318, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. 412, k.o. Bežigrad, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih in napravah, last Marije Ane Klampfer do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 106.400 CHF s pp.

AAA Zlata odličnost