Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 2308/06 Ob-172/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2308/06, je bilo stanovanje št. 5, v skupni izmeri 31,35 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Polonce Čude 1 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 730/1, pripisano k vl. št. 550, k.o. Štepanja vas, in s pripadajočim ustreznim solastniškim deležem na skupnih prostorih delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe, last solidarnega poroka oziroma zastavitelja Damjana Staneka, do celote, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 155.000 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost