Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 2287/06 Ob-171/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 2287/06, je bilo stanovanje št. 5, v izmeri 22 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Stari trg 5, Ljubljana, stoječe na parc. št. 16, pripisano k zemljiškoknjižnemu vložku št. 368, k.o. Ljubljana-mesto, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50.200 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan vračila kredita.

AAA Zlata odličnost