Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 1331/06 Ob-170/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1331/06 z dne 30. 6. 2006, je bil posamezen del stavbe, stanovanje št. 76 v 7. nadstropju, v skupni izmeri 66,40 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 1601, katastrska občina Bežigrad, last kreditojemalke Barbare Štukelj, rojene 21. 2. 1971, stanujoče Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 6. 2006, sklenjene s prodajalkama Mojco Gašperlin, rojeno 16.11,1960 in Špelo Gašperlin, rojeno 18. 7. 1987, obema stanujočima Novakova ulica 1, 1000 Ljubljana, zastavljeno v korist upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 82.000 EUR s pp.

AAA Zlata odličnost