Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 2/07 Ob-169/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-2/07 z dne 9. 1. 2007, je bilo stanovanje št. 1, v prvem nadstropju zgradbe na naslovu Ljubljanska 11, Postojna, v skupni izmeri 79,97 m2, v zgradbi na parceli št. 2605/10, k.o. Postojna, vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 372, k.o. Postojna, last zastavitelja Milisava Savića, stanujočega Rožna ulica 9, Postojna, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175, za zavarovanje denarne terjatve v višini 123.840,09 CHF, s končnim datumom zapadlosti terjatve – vračila posojila 31. 12. 2026 in dogovorjeno obrestno mero v višini 6 mesečni CHF Libor + 1,9% letno.

AAA Zlata odličnost