Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 1412/06 Ob-167/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-1412/06; DK-173/06 z dne 18. 12. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje v stanovanjski hiši Pražakova 1, Ljubljana, vl. št. 693, parc. št. 2229 k.o. Tabor, ki leži v I. nadstropju v skupni izmeri 91,18 m2, ki je last zastavitelja Zagorc Bojana, rojenega 14. 1. 1966, stanujočega Pražakova ulica 11, Ljubljana, na podlagi sklepa o dedovanju opr. št. IV D 728/2002, Okrajnega sodišča v Ljubljani in popravnega sklepa o dedovanju z dne 27. 11. 2006, Okrajnega sodišča v Ljubljani, zastavljeno v korist upnice NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska cesta 62, Domžale, matična številka 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 125.000 EUR s pripadki, napram dolžniku Proplakat d.o.o., Savska cesta 10, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost