Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

SV 737/06 Ob-166/07 , Stran 266
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja pri Jelšah z dne 19. 12. 2006, opr. št. SV-737/06, je bilo 35,41 m2 veliko stanovanje št. 15 v pritličju stavbe Ulica Kozjanskega odreda 15 v Rogaški Slatini, stoječe na parc. št. 618/2 k.o. Rogaška Slatina, last Bele Dragice, EMŠO 0311951505477, Ulica Kozjanskega odreda 15, Rogaška Slatina, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 175/93, sklenjene 18. 10. 1993 med Steklarno »Boris Kidrič« Rogaška Slatina in Karlom Bele in na podlagi sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 25. 2. 2003, D 399/2002, zastavljeno v korist upnika Vretič Janka, EMŠO 0406973500127, Črnc 56, 8250 Brežice, za zavarovanje denarne terjatve do Bele Dragice in Bele Silvestra, oba Ulica Kozjanskega odreda 3, 3250 Rogaška Slatina, v višini 23.400 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost