Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-36/07 , Stran 259
Predmet zbiranja ponudb je terjatev, ki jo prodajalec (stečajni dolžnik) izkazuje do dolžnika Marinvest d.o.o., Izola, Tomažičeva ul. 4/A, ki je izkazana s pravnomočno sodno odločbo v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Okrožnega sodišča v Kopru, St 29/2002. Terjatev znaša 246.018,32 EUR (58,955.830,62 SIT), ki se obrestuje po stopnji T+1% letno od 12. 12. 2002 do 12. 12. 2005, od 13. 12. 2005 dalje pa po obrestni meri v višini zakonskih zamudnih obresti. Predmet ponudbe je odkup terjatve v celoti. Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši od 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Prodajna pogodba se sklene v roku 8 dni po izbiri ponudnika, kar se opravi v 8 dneh po poteku roka za zbiranje ponudb. Ponudbe se dostavijo na naslov: odv. Brane Gorše, p.p. 313, 1002 Ljubljana s pripisom “ponudba”. Kupec plača morebitne davščine. Terjatev preide na kupca z dnem plačila kupnine v celoti. Ponudbe se štejejo za pravočasne, oddane najpozneje v roku 10 dni po objavi tega oglasa. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe o prodaji terjatve z nobenim od ponudnikov. Vse informacije glede terjatev dobe ponudniki po tel. 01/256-38-18 med 13. in 15. uro.

AAA Zlata odličnost