Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-105/07 , Stran 245
Komunala Novo mesto, d.o.o., Podbevškova ul. 12, 8000 Novo mesto, razpisuje prosto delovno mesto: pomočnik direktorja I. (M/Ž), za dobo 4 let. Kandidati za pomočnika direktorja I. (M/Ž) morajo poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo, upravno, pravno ali drugo ustrezno smer, – da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, – da je gospodarsko razgledan in kreativen, – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora, – da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi in – če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek in ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje 2 let po pravnomočnosti sodbe, – sposobnost in znanje komuniciranja s strankami, poznavanje zakonodaje in kadrovsko področje, konkurenčna klavzula; kreativne, organizacijske in vodstvene sposobnosti. Kandidati naj ponudbam poleg dokazil o izpolnjevanju razpisnih in splošnih pogojev priložijo še opis dosedanjih delovnih izkušenj. Prijave na razpis naj kandidati v 8 dneh po dnevu objave pošljejo priporočeno na naslov: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ul. 12, Novo mesto, s pripisom »Prijava za razpis na prosto delovno mesto pomočnik direktorja I. (M/Ž) – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost