Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 4/07 Ob-74/07 , Stran 243
Svet Vrtnarske šole Celje razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja in direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje skladno s 53. in 145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI ter 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah ZOFVI: – visokošolska izobrazba, – izpolnjevanje pogojev za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, – naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, – najmanj pet let izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – opravljen ravnateljski izpit. Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 15. 4. 2007 oziroma skladno s sklepom sveta zavoda o imenovanju in mnenjem ministra. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom razvoja in dela šole za mandatno obdobje, pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Vrtnarska šola Celje – svet zavoda, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, z oznako: »Prijava za razpis ravnatelja in direktorja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

AAA Zlata odličnost