Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-63/07 , Stran 242
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04, 69/05 – odločba US in 21/06 – odločba US) in na podlagi 32. člena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, Svet Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih izkušenj – ali višja strokovna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Zaželeno je, da kandidati/ke predložijo program razvoja Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška za mandatno obdobje 5 let. Informacije o delovanju Centra za socialno delo Ljubljana, Šiška lahko kandidati pridobijo na spletnem portalu: www.csd-lj-siska.si. Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Direktorja/ico imenuje Svet naslovnega centra s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem mnenju pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima naslovni center sedež. Kandidat/ka naj pisno prijavo z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošlje v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška 195, 1001 Ljubljana – z oznako »prijava za razpis za direktorja CSD«. Prijavljeni/e kandidati/ke bodo obveščeni/e v 15 dneh po izbiri.

AAA Zlata odličnost