Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Št. 1/2007 Ob-29/07 , Stran 240
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo razpisuje na podlagi 7. člena sprememb in dopolnitev statuta družbe Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., delovno mesto direktorja družbe Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima visoko izobrazbo, – da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj pri poslovodenju družb ali drugih organizacij, – da je državljan Republike Slovenije, ki aktivno obvlada slovenski jezik, – da obvlada en tuj jezik. Mandat direktorja traja do prenehanja delovanja družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. vendar največ štiri leta. Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., nadzorni svet, Grajska ulica 2, 1410 Zagorje, v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za imenovanje direktorja – ne odpiraj«, in sicer v roku 8 dni od objave razpisa.

AAA Zlata odličnost