Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-23/07 , Stran 237
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, 32/06 – uradno prečiščeno besedilo ZJU-UPB2, v nadaljevanju Zakon o javnih uslužbencih) objavlja Občina Ravne na Koroškem javni natečaj za prosto delovno mesto: pripravnik, z namenom usposabljanja za opravljanje državnega izpita iz javne uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 1. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljanstvo RS; – znanje uradnega jezika; – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – poznavanje dela z računalnikom. K prijavi z življenjepisom (kjer naj kandidati navedejo tudi druga svoja znanja in veščine, poleg formalne izobrazbe) morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – fotokopijo diplome, – fotokopijo potrdila o državljanstvu RS, – izjava kandidatov o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjava, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji; – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ravne na Koroškem pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata/kandidatke za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost. Pripravnik se bo usposabljal za delo s področja komunalno-cestnega gospodarstva ter okolja in prostora. Delo se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Ravne na Koroškem in po potrebi na terenu. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj za delovno mesto pripravnik«. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na voljo na tel. 02/870-55-10. Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.

AAA Zlata odličnost