Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

Ob-33/07 , Stran 234
V upravo je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri, – pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodilnih delovnih mestih, – znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika, – sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijo. Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil ali so vložene pravočasno in popolne ter jih poslal resornemu ministrstvu, le-ta pa jih posreduje Vladi Republike Slovenije. Predsednika/co uprave bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Nova Gorica, Erjavčeva 22, s pripisom »za nadzorni svet – razpis za predsednika/co uprave«. Kolikor kandidat želi, da je njegova prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v svoji vlogi označiti. Upoštevane bodo le popolne prijave, ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku osmih dni po imenovanju. K vlogi je treba priložiti: 1. notarsko overjeno kopijo diplome, 2. dokazilo o delovnih izkušnjah, 3. dokazilo o znanju slovenskega jezika (samo za tuje državljane), 4. dokazilo o znanju tujega jezika, 5. dokazilo o sposobnosti za uspešno gospodarjenje in organizacijo, 6. potrdilo o nekaznovanju, 7. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, 8. izjava kandidata, da ni bil obsojen na plačilo odškodnine upnikom. Dokazila iz 6. do 8. točke ne smejo biti starejša od treh mesecev.

AAA Zlata odličnost