Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

148. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd, stran 398.

Tehnični popravek
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 72/04) se v grafičnem delu, ki je sestavni del odloka, popravijo stavbna zemljišča v skladu s Tehničnim popravkom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dravograd za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Dravograd za obdobje 1986–1990, dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 72/04, 3/07).
V grafičnem delu se popravi:
– na listu DKN Libeliče 39 se popravi velikost območja L – SE 03,
– na listu DKN Dravograd 45 se na delu območja T – LN 01 spremeni namenska raba v SK,
– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost območja Š – SE 10-2,
– na listu DKN Dravograd 33 se zmanjša velikost območja SP na delu parcele št. 257 k.o. Kozji vrh,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja SK na delu parcele št. 467 k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja SK na delu parcel št. 952/4 in 956, k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 43 se zmanjša velikost območja SE na parceli št. 948 in delu parcele št. 957/4 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja SK na parceli št. 811 k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Dravograd 44 se popravi velikost območja T – SK 01,
– na listu DKN Dravograd 44 se zmanjša velikost območja SE na parcelah št. 787/19 in 787/18, obe k.o. Sv. Danijel,
– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se zmanjša velikost območja Č – SE 05,
– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se zmanjša velikost območja SE na delu parcel št. 192/2 in 192/4, obe k.o. Otiški vrh II,
– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost območja SK na delu parcel št. 1111/2 in 1111/9, obe k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Slovenj Gradec 03 se zmanjša velikost območja SK na delu parcele št. 1101/1 k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Slovenj Gradec 04 se zmanjša velikost območja SK na parceli št. 370/3 in delu parcel 370/6, 372, 370/1 in 371, vse k.o. Otiški vrh I,
– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se zmanjša velikost območja SK na delu parcel št. 982, 980, 993/9 in 993/10, vse k.o. Selovec,
– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost območja Š – SE 03,
– na listu DKN Slovenj Gradec 02 se popravi velikost območja Š – SE 01-1.
V grafičnem delu se vriše:
– na listu DKN Dravograd 41 se vrišejo parcele *47/2, 774/1, 774/3 ter deli parcel 775/1, 774/2, 779, 771/3, 773, 772, 771/1, vse k.o. Goriški vrh, kot stavbno zemljišče z oznako SK,
– na listu DKN Dravograd 42 se vrišejo deli parcel *9, 86/3, 1157/1 in 93/5, vse k.o. Otiški vrh II, kot stavbno zemljišče z oznako SK,
– na listu DKN Slovenj Gradec 01 se vrišejo parcela *61 ter deli parcel 588 in 586, vse k.o. Dobrava, kot stavbno zemljišče z oznako SK,
– na listu DKN Slovenj Gradec 12 se vrišejo parcele *41/1, *41/2 in del parcele 714, vse k.o. Selovec, kot stavbno zemljišče z oznako SK.
Št. 350-0002/2006-21-2
Dravograd, dne 21. decembra 2006
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti