Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2007 z dne 12. 1. 2007

Kazalo

146. Popravek Sklepa o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2007, stran 397.

Popravek
V Sklepu o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2007, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 138-5946/2006 z dne 28. 12. 2006, se točke od točke V. dalje pravilno glasijo:
»V.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa).
VI.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta.
Starši ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti otroka v času poletnih počitnic plačajo 25% oskrbnine po plačilnih razredih za kritje fiksnih materialnih stroškov.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev.
25% plačila so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
VII.
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, se lahko staršem zaračuna 800 SIT za vsako začetno uro.
VIII.
Račune za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Črna na Koroškem.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Preneha pa veljati Sklep o določitvi programov v vrtcu Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 106/05).«.
Št. 602-0003/2006
Črna na Koroškem, dne 8. januarja 2007
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost