Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2007 z dne 15. 2. 2007

Kazalo

12. Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESA), stran 193.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESA)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani s Sklepno listino (MSPSESA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. decembra 2006.
Št. 001-22-205/06
Ljubljana, dne 28. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI STABILIZACIJSKO-PRIDRUŽITVENEGA SPORAZUMA MED EVROPSKIMA SKUPNOSTMA IN NJUNIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI STRANI TER REPUBLIKO ALBANIJO NA DRUGI STRANI S SKLEPNO LISTINO (MSPSESA)
1. člen
Ratificira se Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani s Sklepno listino, podpisan 12. junija 2006 v Luxembourgu.
2. člen
Besedilo sporazuma s sklepno listino se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(1)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 007-01/06-15/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EPA 1169-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati dr. med., l.r.
(1) Besedilo sporazuma v češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litvanskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, por-tugalskem, slovaškem, španskem in švedskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti