Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6427. Sklep o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008, stran 18789.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) ter 29., 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04 in 74/05), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007 (Uradni list RS, št. 14/07) in Odloka o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2007 (Uradni list RS, št. 14/07) je župan dne 20. decembra 2007 sprejel
S K L E P
o določitvi začasnega financiranja proračunskih potreb v letu 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008 se financiranje funkcij ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2006 za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne sredstvom v enakem obdobju kot v proračunu za leto 2007.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2007.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2008.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2008.
5. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb sprejme župan in o tem obvesti občinski svet. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
7. člen
Ta sklep začne veljati takoj, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 41001-7/2007-1
Šempeter pri Gorici, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.