Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu, stran 18770.

Na podlagi 84., 85., 87. in 88. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 9. člena Uredbe o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu
1. člen
V Pravilniku o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/07) se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovna mreža svetovalne službe, ki jo sestavljajo čebelarski pregledniki, mora na 100 registriranih čebelarjev zagotavljati enega čebelarskega preglednika, ki mora opraviti 100 ur svetovalnega dela na leto.«.
2. člen
V prilogi 1 se v Programu javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje 2008–2014 v točki 4.1. »Svetovalci specialisti« tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------------------------+---------------+
|Naloga                    |Ure      |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava in izdaja člankov, prispevkov,    |      2535|
|navodil čebelarjem na področju čebelarstva  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Usposabljanja čebelarjev, priprava programov |      1072|
|in prenos znanstvenih izsledkov v prakso s  |        |
|pripravo vsebin                |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izobraževanje mladih po osnovnih šolah    |      232|
+----------------------------------------------+---------------+
|Sodelovanje na seminarjih, posvetih, sejmih, |      320|
|razstavah                   |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje s področja čebelarstva –      |      2341|
|specialistično svetovanje           |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje za potrebe promocije in osveščanje |      1122|
|širše javnosti o pomenu čebelarstva      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Sodelovanje s strokovnimi komisijami in    |      990|
|raziskovalnimi institucijami v čebelarstvu  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Raziskovalno delo za potrebe svetovanja    |      202|
+----------------------------------------------+---------------+
|Svetovanje pri vodenju pašnih redov      |      202|
+----------------------------------------------+---------------+
|Usposabljanje otrok v okviru čebelarskih   |      3200|
|krožkov v osnovnih šolah (mentorji)      |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Specifično usposabljanje (predavatelji)    |      480|
+----------------------------------------------+---------------+
                                «
V točki 4.2. »Čebelarski pregledniki« se v tretjem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– opraviti morajo vsaj 100 ur svetovalnega dela na leto/čebelarskega preglednika.«.
V točki 4.2. »Čebelarski pregledniki« se tabela v petem odstavku spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------------------------+---------------+
|Naloga                    |Ure      |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izvajanje splošnih preventivnih ukrepov in  |       50|
|pregledovanje čebeljih družin, ocenjevanje  |        |
|pravilnosti razvoja čebeljih družin v     |        |
|različnih pogojih reje in ugotavljanje    |        |
|morebitnih sprememb v obnašanju čebel in   |        |
|spremembe na zalegi – osebno svetovanje    |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava čebel na prevoz ter izkoriščanje paš |       10|
|– osebno svetovanje              |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izvajanje interne kontrole – osebno      |       40|
|svetovanje                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
                               «.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-422/2007
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2311-0207
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost