Uradni list

Številka 126
Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 126/2007 z dne 31. 12. 2007

Kazalo

6418. Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev, stran 18754.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa delovna mesta izvršilnih železniških delavcev in obveznosti delodajalca v zvezi s tem.
(2) Izvršilni železniški delavci morajo biti strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo in izpolnjevati posebne zdravstvene in druge pogoje, ki jih predpisuje Zakonu o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07; v nadaljnjem besedilu: ZVZeIP).
2. člen
(področje uporabe)
Ta pravilnik velja za upravljavca, prevoznika in lastnika industrijskih tirov ali prog drugih železnic na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) če z drugim predpisom ni drugače določeno.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v ZVZeIP.
4. člen
(seznam delovnih mest)
(1) Delovna mesta izvršilnih železniških delavcev so:
+--------+-------------------+-------------------------------+
| Oznaka |  Naziv     |  Opis naloge, pomembne za  |
|  DM  | delovnega    |    varnost prometa    |
|    |  mesta     |                |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|1.1.  |PREMIKAČ      |– spenjanje in odpenjanje   |
|    |          |vozil,             |
|    |          |– spremljava premikalnega   |
|    |          |sestava,            |
|    |          |– zaustavljanje vozil pri   |
|    |          |premiku,            |
|    |          |– zavarovanje železniških   |
|    |          |vozil proti samopremaknitvi,  |
|    |          |– dajanje signalnih znakov pri |
|    |          |premiku,            |
|    |          |– sporazumevanje pri premiku, |
|    |          |– opravljanje skrajšanega   |
|    |          |zavornega preskusa,      |
|    |          |– izzračitev zavor,      |
|    |          |– zavarovanje nivojskih    |
|    |          |prehodov pri premiku,     |
|    |          |– sodelovanje pri zavarovanju |
|    |          |premikalne vozne poti,     |
|    |          |– prestavljanje kretnic.    |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|1.2.  |VODJA       |– organiziranje, nadzor in   |
|    |PREMIKA      |usklajevanje dela premikalne  |
|    |          |skupine,            |
|    |          |– pravilna sestava vlaka,   |
|    |          |– sporazumevanje pri premiku, |
|    |          |– opravljanje skrajšanega   |
|    |          |zavornega preskusa,      |
|    |          |– dajanje signalnih znakov pri |
|    |          |premiku,            |
|    |          |– sodelovanje pri zavarovanju |
|    |          |premikalne vozne poti.     |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|2.1.  |VLAKOVODJA     |– opravljanje nalog vodje   |
|    |          |premika,            |
|    |          |– popis vlaka,         |
|    |          |– pregled pravilnosti naklada |
|    |          |na tovornih vagonih,      |
|    |          |– pregled vozil v vlaku,    |
|    |          |– opravljanje zavornih     |
|    |          |preskusov,           |
|    |          |– izstavitev poročila o    |
|    |          |sestavi in zaviranju vlaka,  |
|    |          |– nadzor nad vožnjo vlaka in  |
|    |          |delom osebja pri vlaku.    |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|3.1.  |POMOČNIK      |– spenjanje in razpenjanje   |
|    |STROJEVODJE    |vozil tudi s pomožno spenjačo, |
|    |          |– opravljanje skrajšanega   |
|    |          |zavornega preskusa,      |
|    |          |– obveščanje strojevodje o   |
|    |          |pomenu prometne signalizacije |
|    |          |za dovoljeno in varno vožnjo, |
|    |          |– zavarovanje železniških   |
|    |          |vozil proti samopremaknitvi,  |
|    |          |– sodelovanje pri pregledu   |
|    |          |vlečnega vozila,        |
|    |          |– spremljava premikalnega   |
|    |          |sestava,            |
|    |          |– dajanje signalnih znakov pri |
|    |          |premiku,            |
|    |          |– sporazumevanje pri premiku, |
|    |          |– izzračitev zavor.      |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|3.2.  |STROJEVODJA    |– upravljanje vlečnih vozil,  |
|    |          |– zagotavljanje, da je vlak  |
|    |          |pripravljen za vožnjo,     |
|    |          |– izstavitev poročila o    |
|    |          |sestavi in zaviranju vlaka,  |
|    |          |– vožnja vlaka po voznem redu, |
|    |          |– opazovanje vozne poti,    |
|    |          |– ponavljanje sprejetih    |
|    |          |signalnih znakov od pomočnika |
|    |          |strojevodje,          |
|    |          |– opravljanje premika z    |
|    |          |vlečnim vozilom,        |
|    |          |– opravljanje zavornih     |
|    |          |preskusov,           |
|    |          |– pregled vlečnih in vlečenih |
|    |          |vozil,             |
|    |          |– pregled pravilnosti naklada |
|    |          |na tovornih vagonih,      |
|    |          |– zavarovanje železniških   |
|    |          |vozil proti samopremaknitvi,  |
|    |          |– spenjanje in razpenjanje   |
|    |          |vozil tudi s pomožno spenjačo, |
|    |          |– sporazumevanje pri premiku, |
|    |          |– odpravljanje napak pri    |
|    |          |vozilih in vlaku,       |
|    |          |– izračun resnično zavrte   |
|    |          |mase,             |
|    |          |– izračun največje hitrosti,  |
|    |          |– pregled vlaka,        |
|    |          |– zavarovanje vlaka      |
|    |          |ustavljenega na odprti progi. |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|4.1.  |PREGLEDNIK     |– pregled tehnične       |
|    |VAGONOV      |brezhibnosti železniških    |
|    |          |vozil,             |
|    |          |– pregled pravilnosti naklada |
|    |          |na tovornih vagonih,      |
|    |          |– izstavitev poročila o    |
|    |          |sestavi in zaviranju vlaka,  |
|    |          |– pravilnost sestave vlakov,  |
|    |          |– preverjanje izpolnjevanja  |
|    |          |predpisanih pogojev in     |
|    |          |spremljanje izrednih pošiljk, |
|    |          |– opravljanje zavornih     |
|    |          |preskusov.           |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|5.1.  |VOZNIK       |– zagotavljanje, da je motorno |
|    |PROGOVNIH     |progovno vozilo pripravljeno  |
|    |VOZIL       |za vožnjo,           |
|    |          |– vožnja vlaka po voznem redu, |
|    |          |– opazovanje vozne poti,    |
|    |          |– ponavljanje sprejetih    |
|    |          |signalnih znakov od      |
|    |          |železniškega izvršilnega    |
|    |          |delavca, ki se nahaja v    |
|    |          |kabini,            |
|    |          |– opravljanje premika z    |
|    |          |motornim progovnim vozilom za |
|    |          |posebne namene,        |
|    |          |– opravljanje zavornih     |
|    |          |preskusov,           |
|    |          |– pregled motornih progovnih  |
|    |          |vozil za posebne namene,    |
|    |          |– pregled vozil, ki jih    |
|    |          |motorno progovno vozilo vleče |
|    |          |ali rine,           |
|    |          |– zavarovanje železniških   |
|    |          |vozil proti samopremaknitvi,  |
|    |          |– spenjanje in razpenjanje   |
|    |          |vozil tudi s pomožno spenjačo, |
|    |          |– sporazumevanje pri premiku, |
|    |          |– odpravljanje napak pri    |
|    |          |vozilih,            |
|    |          |– izračun resnično zavrte   |
|    |          |mase, in zagotavljanje     |
|    |          |zadostnega dejanskega     |
|    |          |zavornega odstotka,      |
|    |          |– izračun največje hitrosti,  |
|    |          |– zavarovanje motornega    |
|    |          |progovnega vozila na odprti  |
|    |          |progi,             |
|    |          |– upravljanje motornih vozil  |
|    |          |za posebne železniške namene  |
|    |          |vseh vrst, vključno s     |
|    |          |priključenimi vozili.     |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|6.1.  |KRETNIK      |– postavljanje vozne poti za  |
|    |          |varno vožnjo vlaka ali     |
|    |          |premika,            |
|    |          |– ravnanje z napravami za   |
|    |          |zavarovanje prometa na     |
|    |          |nivojskih prehodih,      |
|    |          |– obveščanje o popolnem uvozu |
|    |          |vlaka, javljanje nepravilnosti |
|    |          |na vlaku.           |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|6.2.  |ODJAVNIK      |– vodenje prometa zaporednih  |
|    |          |vlakov na prostornem odseku,  |
|    |          |– ravnanje z napravami za   |
|    |          |zavarovanje prometa na     |
|    |          |nivojskih prehodih.      |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|7.1.  |PROMETNIK     |– vodenje prometa nasprotnih  |
|    |          |in zaporednih vlakov ter    |
|    |          |premika na postaji ali     |
|    |          |daljinsko vodeni postaji,   |
|    |          |– ravnanje z napravami za   |
|    |          |zavarovanje prometa na     |
|    |          |nivojskih prehodih.      |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|7.2.  |PROGOVNI      |– vodenje prometa nasprotnih  |
|    |PROMETNIK     |in zaporednih vlakov ter    |
|    |          |premika na progovnem odseku  |
|    |          |TKo proge ali TKo progi,    |
|    |          |– ravnanje z napravami za   |
|    |          |zavarovanje prometa na     |
|    |          |nivojskih prehodih.      |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|7.3.  |VLAKOVNI      |– urejanje vlakovnega prometa |
|    |DISPEČER      |na določenem odseku proge ali |
|    |          |progi,             |
|    |          |– organizacija prevoza     |
|    |          |izrednih pošiljk in      |
|    |          |– obveščanje o spremembah v  |
|    |          |vlakovnem prometu.       |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|8.1.  |PROGOVNI      |– pregled brezhibnosti proge  |
|    |ČUVAJ       |in njenih sestavnih delov,   |
|    |          |– zavarovanje nivojskih    |
|    |          |prehodov,           |
|    |          |– varovanje delovnih skupin na |
|    |          |progi,             |
|    |          |– varovanje objektov na progi. |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|9.1.  |VZDRŽEVALEC    |– izvajanje, operativno    |
|    |PROG,       |vodenje in neposredni nadzor  |
|    |OBJEKTOV IN    |pri vzdrževanju spodnjega in  |
|    |OPREME PROGE    |zgornjega ustroja proge,    |
|    |          |opreme proge in objektov na  |
|    |          |progi,             |
|    |          |– zagotovitev, da je po    |
|    |          |končanih delih proga v stanju, |
|    |          |ki zagotavlja varen železniški |
|    |          |promet.            |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|9.2.  |VZDRŽEVALEC    |– izvajanje, operativno    |
|    |SIGNALNO      |vodenje in neposredni nadzor  |
|    |VARNOSTNIH     |pri vzdrževanju        |
|    |NAPRAV       |signalnovarnostnih naprav,   |
|    |          |– zagotovitev, da je po    |
|    |          |končanih delih         |
|    |          |signalnovarnostna naprava v  |
|    |          |stanju, ki zagotavlja varen  |
|    |          |železniški promet.       |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|9.3.  |VZDRŽEVALEC    |– izvajanje, operativno    |
|    |TELEKOMUNIKACIJSKIH|vodenje in neposredni nadzor  |
|    |OMREŽIJ IN     |pri vzdrževanju        |
|    |OPREME       |telekomunikacijskih omrežij in |
|    |          |opreme,            |
|    |          |– zagotovitev da so po     |
|    |          |končanih delih         |
|    |          |telekomunikacijska omrežja in |
|    |          |oprema v stanju, ki zagotavlja |
|    |          |varen železniški promet.    |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|9.4.  |VZDRŽEVALEC    |– izvajanje, operativno    |
|    |STABILNIH     |vodenje in neposredni nadzor  |
|    |NAPRAV       |pri vzdrževanju stabilnih   |
|    |ELEKTRIČNE     |naprav električne vleke,    |
|    |VLEKE       |– zagotovitev da so po     |
|    |          |končanih delih naprave     |
|    |          |električne vleke v stanju, ki |
|    |          |zagotavlja varen železniški  |
|    |          |promet.            |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|9.5   |DISPEČER      |– nadzor in upravljanje s   |
|    |STABILNIH     |stikalnimi in ostalimi     |
|    |NAPRAV       |postroji električne vleke,   |
|    |ELEKTRIČNE     |– zagotavljanje redne     |
|    |VLEKE       |distribucije električne    |
|    |          |energije.           |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|10.1.  |SPREVODNIK     |– zagotovitev varnega vstopa  |
|    |          |in izstopa potnikov pred    |
|    |          |oddajo signalnega znaka    |
|    |          |»pripravljeno za odhod«,    |
|    |          |– pravilnost sestave vlaka,  |
|    |          |– oprema vlaka,        |
|    |          |– spenjanje in razpenjanje,  |
|    |          |– sodelovanje pri premiku,   |
|    |          |– izzračitev zavor,      |
|    |          |– opravljanje skrajšanih    |
|    |          |zavornih preskusov,      |
|    |          |– odprava posledic aktiviranja |
|    |          |zasilne zavore,        |
|    |          |– sodelovanje pri umiku vlaka |
|    |          |z odprte proge,        |
|    |          |– zavarovanje vlaka proti   |
|    |          |samopremaknitvi.        |
+--------+-------------------+-------------------------------+
|10.2.  |VODJA VLAKA    |– sodelovanje pri premiku,   |
|    |          |– spenjanje in razpenjanje,  |
|    |          |– opravljanje nalog vodje   |
|    |          |premika,            |
|    |          |– pregled vozil v vlaku,    |
|    |          |– pravilnost sestave vlaka,  |
|    |          |– oprema vlaka,        |
|    |          |– popis vlaka,         |
|    |          |– opravljanje zavornih     |
|    |          |preskusov,           |
|    |          |– izstavitev poročila o    |
|    |          |sestavi in zaviranju vlaka,  |
|    |          |– zagotovitev varnega vstopa  |
|    |          |in izstopa potnikov pred    |
|    |          |oddajo signalnega znaka    |
|    |          |»pripravljeno za odhod«,    |
|    |          |– nadzor nad vožnjo vlaka in  |
|    |          |delom osebja pri vlaku,    |
|    |          |– izzračitev zavor,      |
|    |          |– odprava posledic aktiviranja |
|    |          |zasilne zavore,        |
|    |          |– sodelovanje pri umiku vlaka |
|    |          |z odprte proge,        |
|    |          |– zavarovanje vlaka proti   |
|    |          |samopremaknitvi.        |
+--------+-------------------+-------------------------------+
(2) Delodajalec sme za izvajanje delovnih nalog različnih delovnih mest določiti enega izvršilnega železniškega delavca pod pogojem, da ta delavec izpolnjuje vse pogoje za tista delovna mesta, katerih naloge mora opravljati, in mu za to izdati pisno dokazilo.
5. člen
(obveznosti delodajalca)
(1) Delodajalec mora za vse delavce, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto izvršilnega železniškega delavca, oziroma za delavce, ki občasno lahko opravljajo delo na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca, zagotavljati popolno sledljivost ter vzpostaviti in vzdrževati bazo dokazil, iz katerih je razvidno, da delavci izpolnjujejo vse pogoje določene v ZVZelP in drugih podzakonskih predpisih.
(2) Delodajalec mora na zahtevo pristojnega organa nemudoma pokazati dokazila iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Delodajalec mora pred potekom predpisanega roka napotiti železniškega izvršilnega delavca na obdobno preverjanje strokovne usposobljenosti in izpolnjevanja zdravstvenih pogojev.
6. člen
(prenehanje uporabe prejšnjega predpisa)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 25/02 in 48/02).
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 14. decembra 2008.
Št. 375-5/2007-100-0006102
Ljubljana, dne 21. decembra 2007
EVA 2008-2411-0006
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost