Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2007 z dne 29. 12. 2007

Kazalo

6400. Sklep o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin, stran 18612.

Na podlagi 50. in 60. člena ter 96. in 99. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 12. in 45. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06 in 67/06) je župan Občine Vojnik sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za poslovni center Arclin
I.
Župan Občine Vojnik odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin, ki ga je izdelalo podjetje VIZURA – VITEZ d.o.o., Jenkova 24, 3000 Celje, pod številko 34/2007, v skladu z Odlokom o prostorskem planu Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 79/04).
II.
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin se nanaša na zemljišče s parc. št. 169/3 in 159/4, k.o. Arclin, v velikosti 789 m2, in je nepozidano stavbno zemljišče.
III.
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovni center Arclin se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS, in sicer v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Javna razgrnitev traja 30 dni. Javna obravnava bo 16. januarja 2008, ob 15. uri v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Na tem naslovu je na vpogled tudi javno razgrnjeni osnutek. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
IV.
V tridesetih dneh javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Občine Vojnik. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja s predlogom. Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik.
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35000-0019/2007-4(15)
Vojnik, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost