Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2007 z dne 13. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2007 z dne 13. 12. 2007

Kazalo

5702. Odlok o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09), stran 16293.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in tretjega odstavka 108. člena ter v zvezi s prvim odstavkom 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije dne 28. novembra 2007 sprejel
O D L O K
o Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (OdRNPD09)
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem države v posamični vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave in za pravosodne organe za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: letni načrt razpolaganja).
2. člen
(1) Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 12.972.057 EUR.
(2) Letni načrt iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje nepremičnine v posamični orientacijski vrednosti nad 300.000 EUR:
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Zap.št.   |    VRSTA NEPREMIČNINE    | Orientacijska |
|       |                |  vrednost  |
| Upravljavec|                |        |
+--------------------------------------------------------------+
|OSTALI OBJEKTI                        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Ministrstvo |                |        |
|za obrambo  |                |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|1    |  |vojašnica, Škofja Loka,     |   400.000 €|
|    |  |Partizanska cesta b.št.,    |        |
|    |  |50518m2, leto izgradnje: 1950; |        |
|    |  |parcelna št.: 0323/0001, 1072; |        |
|    |  |št. z.k. vložka: 0000000158;  |        |
|    |  |katastrska občina: 2035 Škofja |        |
|    |  |Loka              |        |
+--------------------------------------------------------------+
|POSLOVNI PROSTORI                       |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Ministrstvo |                |        |
|za promet  |                |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|2    |  |Kidričeva ulica, 46, 136,6m2,  |   341.762 €|
|    |  |leto izgradnje: 0000;      |        |
|    |  |nadstropje: 002; parcelna št.: |        |
|    |  |0048/0002; št. z.k. vložka:   |        |
|    |  |0000001163; katastrska občina: |        |
|    |  |Koper 2605           |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|3    |  |Ukmarjev trg, 2, 371m2, leto  |   741.111 €|
|    |  |izgradnje: 1713; nadstropje:  |        |
|    |  |001; parcelna št.: 0024/0000;  |        |
|    |  |št. z.k. vložka: 0000000851;  |        |
|    |  |katastrska občina: Koper 2605  |        |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Ministrstvo |                |        |
|za visoko  |                |        |
|šolstvo,   |                |        |
|znanost   |                |        |
|in      |                |        |
|tehnologijo |                |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|4    |  |Ljubljana, Karlovška 19,    |   439.184 €|
|    |  |838,33m2, leto izgradnje: 1974; |        |
|    |  |nadstropje: 000; parcelna št.: |        |
|    |  |0065/0005, 0065/0002; št. z.k. |        |
|    |  |vložka: 0000000128; katastrska |        |
|    |  |občina: Prule, 2677       |        |
+--------------------------------------------------------------+
|ZEMLJIŠČA                           |
+-------------+--------------------------------+---------------+
|Ministrstvo |                |        |
|za obrambo  |                |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|5    |  |Ljubljana, Prušnikova-     |   450.000 €|
|    |  |Hafnerjeva, stavbno zemljišče, |        |
|    |  |skupna izmera:2848 m2; parcelna |        |
|    |  |št.: 0480/0001; št. z.k.    |        |
|    |  |vložka: 0000000920; katastrska |        |
|    |  |občina: 1754 Šentvid nad    |        |
|    |  |Ljubljano            |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|6    |  |Kranj, vojašnica (del), stavbno |   550.000 €|
|    |  |zemljišče, skupna izmera:5016  |        |
|    |  |m2; parcelna št.: 0212/0002,  |        |
|    |  |0214/0003; št. z.k. vložka:   |        |
|    |  |0000000131; katastrska občina: |        |
|    |  |2101 Rupa            |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|7    |  |Novo mesto, Vojašnica (del) -  |   800.000 €|
|    |  |Muhaber, stavbno, skupna    |        |
|    |  |izmera:52604 m2; parcelna št.: |        |
|    |  |0441, 0440/0001, 0443,     |        |
|    |  |0463/0002, 0465, 0456/0002; št. |        |
|    |  |z.k. vložka: 0000000482;    |        |
|    |  |katastrska občina: 1455 Bršljin |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|8    |  |Kranj, Vojašnica (del), stavbno |   900.000 €|
|    |  |zemljišče, skupna izmera:9618  |        |
|    |  |m2; parcelna št.: 0212/0003,  |        |
|    |  |0212/0004; št. z.k. vložka:   |        |
|    |  |0000000131; katastrska občina: |        |
|    |  |2101 Rupa            |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|9    |  |Vrhnika, Tičnica - del,     |  2.110.000 €|
|    |  |stavbno, skupna izmera:80000  |        |
|    |  |m2; parcelna št.: 0128,     |        |
|    |  |0126/0002, 0131, 0137, 0140,  |        |
|    |  |0141, 0213/0002, 0144,     |        |
|    |  |0200/0002, 0152, 0166, 0164,  |        |
|    |  |0169, 0172, 0348, 0340, 0341;  |        |
|    |  |št. z.k. vložka: 0000000636,  |        |
|    |  |0000000640, 0000000323;     |        |
|    |  |katastrska občina: 2001 Stara  |        |
|    |  |Vrhnika             |        |
+--------+----+--------------------------------+---------------+
|10   |  |Vrhnika, Tičnica - del,     |  6.240.000 €|
|    |  |stavbno, skupna izmera:230000  |        |
|    |  |m2; parcelna št.: 2415,     |        |
|    |  |2418/0001, 2414, 2419, 2408,  |        |
|    |  |2409, 2373/0002, 2374/0002,   |        |
|    |  |2402, 2400/0002, 2398,     |        |
|    |  |2392/0002, 2387, 1690,     |        |
|    |  |1691/0001, 1692/0003, 1677,   |        |
|    |  |1679, 1564, 1555/0001, 1557,  |        |
|    |  |1556/0001, 2404; št. z.k.    |        |
|    |  |vložka: 0000002466, 0000001656, |        |
|    |  |0000002345; katastrska občina: |        |
|    |  |2002 Vrhnika          |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|S K U P A J:                 |  12.972.057 €|
+----------------------------------------------+---------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. 1. 2008, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 411-01/07-89/2
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EPA 1667-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti