Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5156. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče, stran 14021.

Na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Luče (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99 in 1/03) je Občinski svet Občine Luče na 6. redni seji dne 18. 10. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče
1. člen
V naslovu Pravilnika o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 2/96) se beseda »posojil« nadomesi z besedo »sredstev«.
2. člen
V 5. členu se prvi stavek »Posojilo razpiše občinski svet in razpis objavi v sredstvih javnega obveščanja.« spremeni tako, da se odslej glasi »Razpis za dodelitev sredstev razpiše župan in ga objavi na krajevno običajen način.«
3. člen
V zadnji alineji 6. člena se besedi »občinski svet« nadomestita z besedo »Občina Luče«.
4. člen
V 8. členu se besedi »občinski svet« nadomestita z besedo »župan«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedna zveza »občinski svet na predlog župana« nadomesti z besedo »župan«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2007
Luče, dne 18. oktobra 2007
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.

AAA Zlata odličnost