Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, stran 13937.

Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01) ter v soglasju z Obalno samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti-Comunitr Autogestita Costiera della Nazionalitr Italiana izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom
1. člen
V Pravilniku o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom (Uradni list RS, št. 85/03) se v 12. členu besedilo v prvem odstavku: »računovodje, ki mora imeti srednjo strokovno izobrazbo.« spremeni tako, da se glasi: »računovodje, ki mora imeti višjo strokovno izobrazbo oziroma višješolsko izobrazbo (prejšnja).«
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Izraz »prejšnja« iz druge alineje prvega odstavka je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se besedilo: »ki se izvaja na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju« spremeni tako, da se glasi: »ki se izvaja na podlagi prvega odstavka 33. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06)«.
3. člen
Računovodje, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje računovodskih del, lahko tudi po uveljavitvi tega pravilnika še naprej opravljajo ta dela.
4. člen
Ta pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2007/1
Ljubljana, dne 4. oktobra 2007
EVA 2007-3311-0073
dr. Milan Zver
Minister
za šolstvo in šport
 
Soglašam!
 
Flavio Forlani l.r.
Predsednik Sveta
Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti –
Comunita Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti