Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5137. Pravilnik o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju, stran 13937.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih in kriterijih za določitev fitofarmacevtskih sredstev za prodajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik natančneje določa pogoje in kriterije za določitev fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) za prodajo brez predložitve veljavnega dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju iz prvega odstavka 9. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu: dokazilo o opravljenem strokovnem usposabljanju) na podlagi nevarnih lastnosti FFS, velikosti njihove embalaže ter načina uporabe FFS.
2. člen
(kriteriji glede nevarnih lastnosti FFS)
Pri določitvi FFS, ki se lahko prodajajo brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju, se upošteva izpolnjevanje vseh naslednjih kriterijev glede nevarnih lastnosti FFS:
(a) FFS ni označeno z nobenim od sledečih znakov za nevarnost in sledečih standardnih opozoril:
– T Strupeno in grafičnim znakom z mrtvaško glavo,
– R40 Možen rakotvoren učinek,
– R62 Možna nevarnost oslabitve plodnosti,
– R63 Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku,
– R64 Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka,
– R68 Možna nevarnost trajnih okvar zdravja;
(b) FFS, za katerega iz ocene tveganja v okolju, ki se izdela v postopku registracije oziroma ocenjevanja FFS, izhaja, da zaradi preprečevanja tveganja ob uporabi posameznega FFS ni potrebno izpolnjevanje predpisanih pogojev glede izobrazbe oziroma strokovne usposobljenosti uporabnika, in sicer ob upoštevanju vseh naslednjih kriterijev:
– je določen varnostni pas do površinskih voda manjši od 15 m,
– je HQ koeficient za čebele manjši od 50,
– je bioakumulacijski faktor BCF manjši od 100,
– je degradacijski čas DT(50) v tleh pri laboratorijskih študijah manjši od 100,
– je koeficient adsorbcije K(oc) večji od 15 in
– se na osnovi razpoložljivih podatkov oceni, da uporaba FFS ne bo škodovala organizmom v komunalnih čistilnih napravah.
3. člen
(pogoji glede velikosti embalaže FFS)
Pri določitvi FFS, ki se lahko prodajajo brez predložitve dokazila o opravljenem usposabljanju, se upoštevajo naslednji pogoji:
– so pakirana v embalaži, katere velikost ustreza koncentratu za pripravo mešanice za enkratno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja največ do 500 m2, ali
– so pakirana kot gotovi pripravek za direktno uporabo, ki zadostuje za površino tretiranja največ do 500 m2.
4. člen
(kriteriji glede načina uporabe FFS)
FFS se ne smejo prodajati brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju, če je v odločbi o registraciji v skladu s predpisom, ki ureja enotna načela ocenjevanja in registracije FFS, določena omejitev načina uporabe tega FFS.
5. člen
(določitev FFS)
Določitev posameznega FFS, katero se lahko prodaja brez predložitve dokazila o opravljenem strokovnem usposabljanju, se glede na izpolnjevanje pogojev in kriterijev iz tega pravilnika določi v postopku registracije v skladu s predpisom, ki ureja enotna načela ocenjevanja in registracije FFS in se navede v odločbi o registraciji.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Že izdane odločbe o registraciji se uskladijo z določbami tega pravilnika najpozneje do 31. decembra 2009.
(2) Do uskladitve odločb o registraciji z določbami tega pravilnika se lahko prodajajo brez predložitve dokazila o opravljenem usposabljanju le FFS, ki so navedena na seznamu iz četrtega odstavka 7. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-573/2005
Ljubljana, dne 21. septembra 2007
EVA 2005-2311-0281
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
 
Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti