Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2007 z dne 13. 11. 2007

Kazalo

5136. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev, stran 13930.

Na podlagi tretjega odstavka 24. člena in četrtega odstavka 26. člena Zakona o občinskem redarstvu ZORed (Uradni list RS, št. 139/06) izdaja minister, pristojen za lokalno samoupravo in regionalno politiko
P R A V I L N I K
o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa uporabo uniforme občinskega redarstva in:
– vrsto, sestavo in barvo enotne uniforme (v nadaljnjem besedilu: uniforme) občinskih redarjev oziroma občinskih redark (v nadaljnjem besedilu: občinski redar);
– simbole in oznake občinskega redarstva;
– službeno izkaznico občinskih redarjev.
2. člen
(enotna uniforma)
(1) Občinski redar mora med opravljanjem nalog nositi službeno uniformo občinskih redarjev.
(2) Uniforma občinskih redarjev je v vseh občinah enotna. Uniformo občinskih redarjev in njene sestavne dele občinski redar lahko nosi le v skladu z njihovim namenom.
I. VRSTA, SESTAVA IN BARVA UNIFORME OBČINSKIH REDARJEV
3. člen
(vrste uniform občinskega redarja)
(1) Uniforma občinskega redarja je zimska in poletna.
(2) Vodja redarstva, kjer pa tega ni pa župan, odredi datuma, od katerih dalje občinski redar nosi poletno oziroma zimsko uniformo.
4. člen
(sestava zimske uniforme občinskega redarja in redarke)
(1) Zimsko uniformo občinskega redarja (moški) sestavljajo: hlače, hlače s podlogo, srajca, svečani suknjič, jopica, kravata s sponko, kapa s ščitnikom, nogavice, čevlji, zimski jopič (bunda), usnjene rokavice in šal.
(2) Zimsko uniformo občinske redarke sestavljajo: hlače, hlače s podlogo, srajca, svečani suknjič, jopica, kravata s sponko, klobuček, nogavice, čevlji, zimski jopič (bunda), usnjene rokavice in šal.
5. člen
(sestava poletne uniforme občinskega redarja in redarke)
(1) Poletno uniformo občinskega redarja (moški) sestavljajo: hlače, hlače do kolen, srajca s kratkimi rokavi, vetrni jopič, bluzon, kravata s sponko, kapa s ščitnikom, nogavice, pas in čevlji.
(2) Poletno uniformo redarke sestavljajo: hlače, hlačno krilo, srajca s kratkimi rokavi, vetrni jopič, bluzon, kravata s sponko, klobuček, nogavice, pas in čevlji.
6. člen
(sestavni deli uniforme občinskega redarja)
Sestavni deli uniforme občinskega redarja so tudi ti dopolnilni deli uniforme: dežni plašč s kapuco, dežne hlače, delovni pas, prevleka za kapo s ščitnikom in položajne oznake občinskega redarja.
7. člen
(kolesarski komplet in komplet redarja motorista)
(1) Kolesarski komplet občinskega redarja sestavljajo: kolesarske hlače do kolen, polo majica, kolesarska čelada, rokavice, športni čevlji, anorak in delovna kapa.
(2) Komplet za občinskega redarja motorista sestavljajo: jopič za motorista, dolge zaščitne hlače, polo majica, delovna kapa, motoristična čelada in zaščitne rokavice.
8. člen
(barve uniform občinskih redarjev)
(1) Hlače, kolesarske hlače do kolen, dolge zaščitne hlače, dežne hlače, hlačno krilo, kravata, delovna kapa, kapa s ščitnikom, prevleka za kapo s ščitnikom in klobuček so temno modre barve.
(2) Srajca, srajca s kratkimi rokavi, svečani suknjič, vetrni jopič, bluzon, jopica, polo majica in šal so bordo rdeče barve.
(3) Zimski jopič (bunda), jopič za motorista in dežni plašč s kapuco so kombinirano temno modre in bordo rdeče barve.
(4) Čevlji, športni čevlji, nogavice, pas, torbica, usnjene rokavice, zaščitne rokavice, delovni pas, usnjen ovitek so v črni barvi, kolesarska in motoristična čelada sta bele barve.
(5) Položajne oznake in drugi všitki v posameznih delih uniforme so modre, rdeče in rumene barve.
(6) Za opravljanje določenih nalog redar nosi delovni kombinezon v bordo rdeči barvi, delovne rokavice in odsevni brezrokavnik v zeleno-rumeni barvi.
(7) Barvo uniforme in oznake, predpisane s tem pravilnikom, lahko uporabljajo le občinski redarji.
II. SIMBOLI IN OZNAKE OBČINSKEGA REDARSTVA
9. člen
(simboli na uniformi občinskega redarstva)
(1) Kot simbol občinskega redarstva se uporabljata grb in ime občine.
(2) Kot simbol mestnega občinskega redarstva se uporabljata grb in ime mestne občine.
(3) Če je občinsko redarstvo ustanovljeno za dve ali več občin, se kot simbol uporabljajo naziv medobčinsko redarstvo ter grb in ime (mestne) občine, kjer je sedež občinskega redarstva.
(4) Simbol občinskega redarstva, ki se nosi na levem rokavu, je izvezen grb občine s pripisom »OBČINSKO REDARSTVO (z imenom občine)« oziroma za mestne občine s pripisom »MESTNO REDARSTVO« (z imenom mestne občine) oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin s pripisom »MEDOBČINSKO REDARSTVO« (z imenom sedežne občine), na okrogli podlagi premera 90 mm rumene barve.
(5) Simbol občinskega redarstva, ki se nosi na pokrivalu uniforme, je izvezen grb občine s pripisom »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO«. Velikost grba: višina 50 mm, širina 40 mm.
10. člen
(oznake na uniformi občinskih redarjev)
(1) Nad levim žepom delov uniforme občinskega redarja je dodatni našitek v rumeni barvi z napisom »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO«, nad desnim žepom pa našitek v rumeni barvi s priimkom in začetno črko imena občinskega redarja. Velikost našitka in črk je odvisna od vrste oblačila.
(2) Zimski plašč (bunda), dežni plašč s kapuco in delovni kombinezon imajo našite trakove bele odsevne barve in na hrbtu kombinezona napis »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO« v modri barvi.
(3) Označbe nazivov v obliki položajnih oznak uradnih oseb občinskega redarstva se nosijo na epoletah in kot obesek na desnem žepu uniforme. Označbe nazivov so na modri podlagi iz tkanine z izvezenimi znaki zlato rumene barve, velikosti 20 mm. Položajne oznake vodje redarstva sestavljajo štirje rumeni osmerokotniki na modri podlagi z bordo rdečim robom, položajne oznake redarja I sestavljajo trije rumeni osmerokotniki na modri podlagi z bordo rdečim robom, položajne oznake redarja II sestavljata dva rumena osmerokotnika na modri podlagi z bordo rdečim robom, položajne oznake redarja III sestavlja rumen osmerokotnik na modri podlagi z bordo rdečim robom, položajne oznake redarja pripravnika pa modra epoleta brez osmerokotnikov z bordo rdečim robom, Geometrijska, likovna ter barvna pravila in stopnje položajnih oznak so določena v prilogi 1 tega pravilnika in so njegov sestavni del.
(4) Epolete se nosijo na vetrnem jopiču, svečanem suknjiču, letni srajci, dežnem plašču in kombinezonu. Kot obesek se nosijo na zimskem jopiču (bundi) in jopici. Obesek je iz tkanine pariško modre barve, obrobljeno z bordo rdečo barvo, epoleta je iz tkanine pariško modre barve, obrobljena s bordo rdečo barvo.
(5) Oznake na uniformi občinskega redarja so lahko v obliki našitka, nalepke in kovinske značke.
11. člen
(barva in simboli vozil ter motornih koles občinskega redarstva)
(1) Občinsko redarstvo uporablja vozila bele barve, ki imajo bordo rdeče bočne, prednje iz zadnje nalepke, napis »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO« v temno modri barvi na prednjem in zadnjem delu vozila ter simbole občinskega redarstva na prednjih levih in desnih vratih, pod grbom pa ime občine.
(2) Vozila občinskega redarstva so opremljena z rumenimi utripajočimi ali vrtečimi se lučmi.
(3) Občinsko redarstvo uporablja barvo motornih koles skladno s prvim odstavkom tega člena.
III. SLUŽBENA IZKAZNICA OBČINSKIH REDARJEV
12. člen
(službena izkaznica občinskega redarja)
(1) Pooblaščena uradna oseba občinskega redarstva ima službeno izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi med opravljanjem svojega dela na terenu in jo mora na zahtevo posameznika, zoper katerega vodi postopek za prekršek, pokazati.
(2) Službeno izkaznico izda župan/županja (v nadaljnjem besedilu: župan) pooblaščeni uradni osebi občinskega redarstva ob imenovanju v naziv. Pooblaščena uradna oseba mora službeno izkaznico vrniti županu, če ji preneha delovno razmerje v občinskem redarstvu.
(3) Službena izkaznica vsebuje naziv pooblaščene uradne osebe občinskega redarstva, njene identifikacijske podatke in pooblastila.
(4) Če redar opravlja naloge za več občin, se v službeni izkaznici navedejo občine, na območju katerih redar opravlja svoje naloge.
13. člen
(sestavni deli službene izkaznice občinskega redarja)
Službena izkaznica občinskega redarja je sestavljena iz identifikacijske kartice in usnjenega ovitka iz črnega usnja.
14. člen
(obrazec identifikacijske kartice občinskega redarja)
(1) Identifikacijska kartica je velikosti 8,5 krat 5,5 cm.
(2) Identifikacijska kartica vsebuje:
– v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo velikosti 3 krat 2,5 cm;
– pod fotografijo je prostor za ime in priimek imetnika, pod tem pa prostor za registrsko številko identifikacijske kartice;
– desno od prostora za fotografijo je grb občine in napis »OBČINA« (ime občine oziroma mestne občine oziroma sedežne občine medobčinskega redarstva);
– desno od prostora za fotografijo je grb občine, poleg tega pa napis »OBČINA (ime občine oziroma mestne občine oziroma sedežne občine medobčinskega redarstva)«;
– pod logotipom občine je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«;
– pod napisom »SLUŽBENA IZKAZNICA« je napis »OBČINSKO REDARSTVO« oziroma za mestne občine »MESTNO REDARSTVO« oziroma za redarstvo, organizirano za dve ali več občin »MEDOBČINSKO REDARSTVO«;
– v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis župana in pečat občine ter datum izdaje.
(3) Besedilo, izpisano na hrbtni strani identifikacijske kartice, se glasi: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih izvajanja pooblastil skladno z zakonom o občinskem redarstvu, izvajanju pooblastil zakona o varnosti cestnega prometa, v primerih zagotavljanja javnega reda in miru skladno z zakonom o varovanju javnega reda in miru, ter zakona o prekrških ugotavlja istovetnost storilca prekrška (legitimira) in se s to službeno izkaznico izkaže tudi v drugih primerih, ko opravlja redarske naloge po občinskih odlokih.«.
(4) Oblika, likovna in barva pravila identifikacijske kartice so določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
IV. KONČNI DOLOČBI
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/05).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 017-24/2005-123
Ljubljana, dne 26. oktobra 2007
EVA 2006-1536-0023
dr. Ivan Žagar l.r.
Minister brez resorja,
zadolžen za lokalno samoupravo
in regionalno politiko

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti