Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4204. Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, stran 11382.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 2
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
1. člen
V preambuli Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/95) pod a, 1. točka na novo glasi:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije.
2. člen
TARIFNA PRILOGA 1
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 1 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2007 dalje za posamezne tarifne razrede se povišajo za 2,5% in znašajo:
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|             |   Najnižja  |   Najnižja  |
|   Tarifni razred   |   mesečna   |   osnovna   |
|             | osnovna plača |  plača na uro |
|             |   v EURO   |   v EURO   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|I. enostavna dela     |      412,13|    2,37   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|II. manj zahtevna dela  |      454,11|    2,61   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|III. srednje zahtevna dela|      499,50|    2,87   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|IV. zahtevna dela     |      569,40|    3,27   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|V. bolj zahtevna dela   |      621,83|    3,58   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VI. zelo zahtevna dela  |      726,66|    4,17   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VII. visoko zahtevna dela |      848,99|    4,88   |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|VIII. najbolj zahtevna  |      971,30|    5,59   |
|dela           |         |         |
+--------------------------+-----------------+-----------------+
|IX. izjemno pomembna,   |     1.146,04|    6,59   |
|najbolj zahtevna dela   |         |         |
+--------------------------------------------------------------+
|tečaja 1 EUR = 239,640 SIT                  |
+--------------------------------------------------------------+
S tem je izvedena uskladitev najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi iz naslova rasti življenjskih stroškov (inflacije) na ravni dejavnosti za leto 2007 v celoti.
2. Stranke te KP priporočajo, da se za realno rast plač iz naslova produktivnosti pogajajo na podjetniškem nivoju. Takšno realno povečanje plač se lahko izvede preko dodatnega povišanja osnovnih plač, ali v obliki stimulativnega dodatka, ali v kombinaciji obeh.
3. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2007 se poveča za 2,5% glede na znesek za leto 2006 in do določitve zneska regresa za leto 2008 znaša 620,20 €.
4. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
5. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.
3. člen
Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 2007 dalje, razen 3. točke tarifne priloge 1 v tem dodatku, ki se uporablja od začetka izplačevanja regresa za letni dopust za leto 2007.
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
za Gospodarsko zbornico Slovenije
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora
 
za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
Stane Habjan l.r.
predsednik
 
za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
Sindikat kovinske, elektro in metalurške
industrije Neodvisnost (SKEM)
Milan Škafar l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 29. 8. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/8 o tem, da je Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/1.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti