Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4199. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, stran 11378.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04, 103/04, 75/05 in 33/06) se besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES z dne 26. maja 2003 o homologaciji kmetijskih in gozdarskih traktorjev, njihovih priklopnikov in zamenljivih vlečenih strojev ter njihovih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot in o razveljavitvi Direktive 74/150/EGS (UL L št. 171 z dne 9. 7. 2003, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81.), ureja ES-homologacijo kmetijskih in gozdarskih traktorjev, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ni manjša od 6 km/h, njihovih priklopnih vozil in zamenljivih vlečenih strojev (v nadaljnjem besedilu: vozilo), izdelanih v eni ali več stopnjah, kakor tudi homologacijo sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za uporabo na teh vozilih ter določa pogoje za podelitev ES-homologacije in izdajo potrdila o skladnosti vozila pri proizvajalcu.«.
2. člen
V Prilogi III se v obrazcih ES-potrdila o skladnosti:
v Delu I,
A – kmetijski ali gozdarski traktorji – dokončani / dodelani
B – kmetijski ali gozdarski priklopniki – dokončani / dodelani
C – zamenljivi vlečeni stroji – dokončani / dodelani
 
in
v Delu II,
A – kmetijski ali gozdarski priklopniki – nedodelani
B – zamenljivi vlečeni stroji – nedodelani spremeni točka 16 tako, da se glasi:
»16 FISKALNA MOČ OZIROMA RAZRED(*):
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Belgija:      |Bolgarija:     |Češka republika:      |
|................  |............    |..........         |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Danska:      |Nemčija:      |Estonija:         |
|..............   |.............   |.......................  |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Grčija:      |Španija:      |Francija:         |
|................. |..............   |.......................  |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Irska:       |Italija:      |Ciper:           |
|...................|.................. |...........................|
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Latvija:      |Litva:       |Luksemburg:        |
|................  |...................|................      |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Madžarska:     |Malta:       |Nizozemska:        |
|.........     |.................. |................      |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Avstrija:     |Poljska:      |Portugalska:        |
|...............  |...............  |.................     |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Romunija:     |Slovenija:     |Slovaška:         |
|............    |............    |.....................   |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Finska:      |Švedska:      |Združeno          |
|................  |.............   |kraljestvo: ...«.     |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-147/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0059
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti