Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4198. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil, stran 11378.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 80/04 in 75/05) se besedilo tretjega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L št. 124 z dne 9. 5. 2002, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).«.
2. člen
V Prilogi IV se točka 47 na strani 2 vzorca A potrdila o skladnosti spremeni tako, da se glasi:
»47 Fiskalna moč oziroma nacionalna koda, če pride v poštev:
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Belgija:      |Bolgarija:     |Češka           |
|................  |............    |republika:         |
|          |          |..........         |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Danska:      |Nemčija:      |Estonija:         |
|..............   |.............   |.......................  |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Grčija:      |Španija:      |Francija:         |
|................. |..............   |.......................  |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Irska:       |Italija:      |Ciper:           |
|...................|.................. |...........................|
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Latvija:      |Litva:       |Luksemburg:        |
|................  |...................|................      |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Madžarska:     |Malta:       |Nizozemska:        |
|.........     |.................. |................      |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Avstrija:     |Poljska:      |Portugalska:        |
|...............  |...............  |.................     |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Romunija:     |Slovenija:     |Slovaška:         |
|............    |............    |.....................   |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
|Finska:      |Švedska:      |Združeno          |
|................  |.............   |kraljestvo:        |
|          |          |...................«.   |
+-------------------+-------------------+---------------------------+
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-74/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0058
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti