Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil, stran 11376.

Na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil
1. člen
V Pravilniku o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02, 80/04, 75/05 in 86/06) se besedilo petega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ta pravilnik prenaša določbe Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L št. 42 z dne 23. 2. 1970, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/37/ES z dne 21. junija 2007 o spremembi prilog I in III k Direktivi Sveta 70/156/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (UL L št. 161 z dne 22. 6. 2007, str. 60).«.
2. člen
V Prilogo I se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavijo naslednje točke:
»9.10.8   Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v
       klimatski napravi: ..........................................
9.10.8.1   Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane
       toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150:
       DA/NE (1)
9.10.8.2   Če je odgovor DA, izpolniti naslednje točke:
9.10.8.2.1  Risba in kratek opis klimatske naprave, vključno z referenčno
       številko ali številko dela in materialom, iz katerih so izdelani
       sestavni deli, pri katerih lahko pride do uhajanja:
9.10.8.2.2  Uhajanje iz klimatske naprave:
9.10.8.2.3  V primeru preskusa dela: seznam sestavnih delov, pri katerih
       lahko pride do uhajanja, vključno z ustrezno referenčno številko
       ali številko dela ter materialom z zadevnimi vrednostmi uhajanja
       na leto in podatki o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., št.
       homologacije itd.): ............................................
9.10.8.2.4  V primeru preskusa vozila: referenčna številka ali številka dela
       ter material delov naprave ter podatki o preskusu (npr. poročilo
       o preskusu št., št. homologacije itd.): .......................
9.10.8.3   Skupno uhajanje iz celotne naprave v g/leto: ..................«.
3. člen
V Prilogo III, I. DEL, poglavje A, se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah številčnih oznak, vstavita naslednji točki:
»9.10.8   Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi:
9.10.8.1   Klimatska naprava je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane
       toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150:
       DA/NE (1)
       Če je odgovor DA, skupno uhajanje iz celotne
       naprave v g/leto: .................«.
4. člen
V tabeli Dela I Priloge IV se doda nova zaporedna številka 61, ki se glasi:
+------------+-------------+-------+------------------------------+
|Predmet   | Tehnična  | Objava| Velja za kategorijo vozila |
|homologacije|specifikacija|  v  +--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+
|      |  (**)   |Uradnem|M1|M2|M3|N1 |N2|N3|O1|O2|O3|O4|
|      |       | listu | | | |  | | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------+
|                                 |
+------------+-------------+-------+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+
|»61.    | TSV 161  |    |x |- |- | x |- |- |- |- |- |- |
|Klimatska  |       |    | | | |(9)| | | | | | |
|naprava   |       |    | | | |  | | | | | | |
+------------+-------------+-------+--+--+--+---+--+--+--+--+--+--+
(9) Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.
5. člen
V tabeli Dela II Priloge IV se doda nova zaporedna številka 61, ki se glasi:
+-------------------+---------------+--------------+-----------+
|   Predmet   |  Tehnična  | Direktiva ES | Pravilnik |
|  homologacije  | specifikacija |       |  ECE  |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+-------------------+---------------+--------------+-----------+
|»61. Klimatska   |  TSV 161  | 2006/40/ES |  –«.  |
|naprava      |        |       |      |
+-------------------+---------------+--------------+-----------+
6. člen
V točko 7 Priloge VII se na ustrezna mesta, po naraščajočih številkah oznak, vstavita naslednji oznaki:
»19 za Romunijo;
......
34 za Bolgarijo;«.
7. člen
V Prilogi IX se v
Delu I, stran 2, v obrazcih:
Za dokončana ali dodelana vozila kategorije M(1)Za dokončana ali dodelana vozila kategorije M(2)in M(3)Za dokončana ali dodelana vozila kategorije N(1), N(2) in N(3)Za dokončana ali dodelana vozila kategorije O(1), O(2), O(3) in O(4)in v
Delu II, stran 2, v obrazcih:
Za nedodelana vozila kategorije M(1)Za nedodelana vozila kategorije M(2)in M(3)Za nedodelana vozila kategorije N(1), N(2) in N(3)Za nedodelana vozila kategorije O(1), O(2), O(3) in O(4)spremeni točka 47 tako, da se glasi:
»47 Fiskalna moč ali številka nacionalne kode, če pride v poštev:
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Belgija:       |Bolgarija:      |Češka republika:   |
|..................  |..............    |....         |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Danska:       |Nemčija:       |Estonija:      |
|................   |...............   |.................  |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Grčija:       |Španija:       |Francija:      |
|................... |................   |.................  |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Irska:        |Italija:       |Ciper:        |
|.....................|.................... |.....................|
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Latvija:       |Litva:        |Luksemburg:     |
|..................  |.....................|..........      |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Madžarska:      |Malta:        |Nizozemska:     |
|...........     |.................... |..........      |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Avstrija:      |Poljska:       |Portugalska:     |
|.................  |.................  |...........     |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Romunija:      |Slovenija:      |Slovaška:      |
|.............    |..............    |...............   |
+---------------------+---------------------+---------------------+
|Finska:       |Švedska:       |Združeno       |
|..................  |...............   |kraljestvo: .«.   |
+---------------------+---------------------+---------------------+
8. člen
V tabeli Dodatka 1 Priloge XI se doda nova zaporedna številka 61, ki se glasi:
+------+------------+--------------+------+-------+----+----+
| Zap | Predmet  |  Tehnična  |M(1) ≤|M(1) > |M(2)|M(3)|
| št. |homologacije|specifikacija | 2500 | 2500 |  |  |
|   |      |       |(1) kg|(1) kg |  |  |
+-----------------------------------------------------------+
|                              |
+------+------------+--------------+------+-------+----+----+
| »61. |Klimatska  |  TSV 161  | X  |  X  | – | –«.|
|   |naprava   |       |   |    |  |  |
+------+------------+--------------+------+-------+----+----+
9. člen
V tabeli Dodatka 2 Priloge XI se doda nova zaporedna številka 61, ki se glasi:
+-----+------------+-------------+---+---+----+---+----+---+---+----+---+---+
|Zap. | Predmet  | Tehnična  | M | M | M | N | N | N | O | O | O | O |
| št. |homologacije|specifikacija|(1)|(2)|(3) |(1)|(2) |(3)|(1)| (2)|(3)|(4)|
+---------------------------------------------------------------------------+
|                                      |
+-----+------------+-------------+---+---+----+---+----+---+---+----+---+---+
|»61. |Klimatska  | TSV 161   | X | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
|   |naprava   |       |  |  |  |(2)|  |  |  |  |  |  |
+-----+------------+-------------+---+---+----+---+----+---+---+----+---+---+
(2) Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.
10. člen
V tabeli Dodatka 3 Priloge XI se doda nova zaporedna številka 61, ki se glasi:
+-----+------------+-------------+---+----+---+---+----+---+----+---+---+
|Zap. | Predmet  | Tehnična  | M | M | N | N | N | O | O | O | O |
| št. |homologacije|specifikacija|(2)|(3) |(1)|(2)| (3)|(1)| (2)|(3)|(4)|
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                    |
+-----+------------+-------------+---+----+---+---+----+---+----+---+---+
|»61. |Klimatska  | TSV 161   | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
|   |naprava   |       |  |  |(1)|  |  |  |  |  |  |
+-----+------------+-------------+---+----+---+---+----+---+----+---+---+
(1) Vozila razreda I (referenčna masa do vključno 1305 kg).«.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2007
Ljubljana, dne 24. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0057
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti