Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4194. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju, stran 11304.

Na podlagi 3. točke četrtega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, petega odstavka 37. člena, šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstavka 68. člena, četrtega odstavka 69. člena, petega odstavka 71.d člena in 79. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05) se v 7. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja se vloži na obrazcu št. 1A.«.
2. člen
V 21. členu se črta sedma alinea.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V postopku si pristojni organ potrebne podatke iz sodnega registra in drugih uradnih evidenc, ki jih vodijo drugi državni organi, pridobi po uradni dolžnosti.«.
3. člen
Besedilo 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osebe, ki prebivajo oziroma imajo svoj sedež na območju Republike Slovenije, smejo nabaviti orožje iz kategorije A, B, C in D ali strelivo v eni izmed držav članic Evropske unije in ga vnesti v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in po predhodni privolitvi pristojnega organa, razen orožja za katero minister, pristojen za notranje zadeve določi, da privolitev ni potrebna.
(2) Predhodna privolitev je sestavni del dovoljenja za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije in služi imetniku za pridobitev dovoljenj pri pristojnem organu države v kateri nabavlja orožje ali strelivo.
(3) Vloga za predhodno privolitev za nabavo in vnos orožja se vloži na obrazcu št. 1, za dele orožja, menjalne, vložne cevi ali strelivo pa na obrazcu št. 15, dovoljenje za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije se izda na obrazcu št. 24A, predhodna privolitev pa se izda na obrazcu št. 24.«.
4. člen
(1) Priloga 2 pravilnika se nadomesti z novim besedilom, ki je v prilogi 1 tega pravilnika.
(2) Obrazci iz prilog št. 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 in 31, se nadomestijo z obrazci št. 1, 2, 3, 4, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 in 30.
(3) Kot priloga se dodata še obrazca št. 1A, Vloga za izdajo dovoljenja za zbiranje orožja in 24A, Dovoljenje za nabavo orožja ali streliva v državi članici Evropske unije.
(4) Priloga št. 2 iz prvega odstavka ter obrazci iz drugega in tretjega odstavka tega člena so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2007/9
Ljubljana, dne 20. avgusta 2007
EVA 2007-1711-0038
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti