Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10. 9. 2007

Kazalo

4192. Pravilnik o dokumentaciji, ki je podlaga za črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, stran 11290.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dokumentaciji, ki je podlaga za črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
1. člen
Ta pravilnik določa dokumentacijo, ki je podlaga za črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: namenska sredstva).
2. člen
(1) Dokumentacijo iz prejšnjega člena Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.) mesečno pisno predloži ministrstvu, pristojnemu za promet.
(2) Dokumentacijo iz prejšnjega člena sestavljajo:
– zahtevek za črpanje namenskih sredstev za plačilo že opravljenega dela;
– priloge, ki potrjujejo utemeljenost zahtevka.
3. člen
(1) V zahtevku za črpanje namenskih sredstev se navedejo naslednji podatki:
– evidenčna številka zahtevka za črpanje namenskih sredstev;
– davčna številka DARS, d.d.;
– številka transakcijskega računa DARS, d.d.;
– namen nakazila iz 3. člena Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: zakon);
– skupni znesek nakazila po posameznem namenu iz prejšnje alinee;
– žig, datum ter podpis predlagatelja.
(2) Zahtevek za črpanje namenskih sredstev se predloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(1) Priloge, iz katerih je razvidna utemeljenost zahtevka, vsebujejo naslednje podatke oziroma listine:
1. specifikacija obveznosti po opravljenih delih za črpanje namenskih sredstev, pri čemer morajo biti navedeni naslednji podatki:
– namen nakazila iz 3. člena zakona;
– točna navedba podlage iz letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest (številka postavke oziroma navedba odseka);
– podatki o dokumentu, ki je podlaga za nastalo obveznost (izvajalec del, številka pogodbe in namen nakazila po posamezni pogodbi oziroma morebitnega dodatka k pogodbi, datum izplačila izvajalcu del);
– številka in datum mesečne situacije;
– datum potrditve mesečne situacije;
– znesek za nakazilo;
2. informacija o izvršenih plačilih obveznosti v preteklem mesecu, ki se nanašajo na realizacijo letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest;
3. pisna izjava DARS, d.d., da vsi predloženi podatki izhajajo iz verodostojne dokumentacije ter da so usklajeni z letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest.
(2) Priloge iz prejšnjega odstavka se priložijo na obrazcih iz prilog 2, 3 in 4, ki so sestavni del tega pravilnika.
(3) Podatki na obrazcih iz prilog 2 in 3 tega pravilnika se priložijo v tiskani in elektronski obliki.
5. člen
(1) Na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet, mora DARS, d.d. predložiti tudi drugo dokumentacijo oziroma podatke, ki so potrebni za nadzor nad utemeljenostjo predloženih zahtevkov za črpanje namenskih sredstev.
(2) Zahtevo iz prejšnjega odstavka je DARS, d.d. dolžan izpolniti najkasneje v roku osmih dni od njenega prejema.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o dokumentaciji, ki jo mora DARS, d.d. predložiti Ministrstvu za promet, za ugotavljanje porabe in črpanje namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (št. 30510-12/2002/16 z dne 18. marca 2002).
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-59/2007/15
Ljubljana, dne 8. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0033
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti