Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2908. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje, stran 7435.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – ZLV-UPB2 in 70/06 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 6. redni seji dne 7. 6. 2007 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kozje
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Kozje se imenujejo naslednji člani:
Predsednica: Andreja Reher, Srebrnik 22, Bistrica ob Sotli
Namestnik predsednice: Franci Strmecki, Podsreda 54, Podsreda
Članica: Klavdija Resnik, Kozje 85a, Kozje
Namestnica članice: Vanja Kolar, Kozje 11, Kozje
Članica: Marija Potočnik, Gubno 38a, Lesično
Namestnica članice: Tanja Gril Leskovšek, Gubno 34, Lesično
Članica: Svetlana Bračun, Kozje 121, Kozje
Namestnik članice: Marjan Kocman, Lesično 7, Lesično.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 11. 7. 2007.
Št. 032-0001/2007-6/08
Kozje, dne 7. junija 2007
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost