Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2899. Pravilnik o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene, stran 7421.

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene
1. člen
V Pravilniku o živilih za posebne zdravstvene namene (Uradni list RS, št. 46/02) se v 1. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Komisije 1999/21/ES z dne 25. marca 1999 o živilih za posebne zdravstvene namene (UL L št. 91 z dne 7. 4. 1999, str. 29), Direktivo Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L št. 401 z dne 30. 12. 2006, str. 1) in Direktivo Komisije 2006/82/ES z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 91/321/EGS o začetnih in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke ter Direktive 1999/21/ES o živilih za posebne zdravstvene namene zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 94) določa pogoje, ki jih morajo glede sestave in označevanja izpolnjevati živila za posebne zdravstvene namene.«.
2. člen
V Prilogi 1 se v tabeli 1 v delu »Minerali« vrstica »Mangan« nadomesti z naslednjo vrstico:
»
+----------------+----------+----------+----------+------------+
|Mangan (mi g)  |  0,25  |  25  |   1  |   100  |
+----------------+----------+----------+----------+------------+
                               «.
3. člen
Priloga 2 se spremeni tako, da se glasi:
4. člen
Zahteve za živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke iz prvega do četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke (Uradni list RS, št. 54/07) se uporabljajo od 1. januarja 2012.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2007
Ljubljana, dne 7. junija 2007
EVA 2007-2711-0058
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost